Pasyjny wieczór uwielbienia

W niedzielę 26 lutego po mszy św. wieczornej zapraszamy na szczególny – pasyjny wieczór uwielbienia, prowadzony przez scholę Miktam.