Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca to bardzo liczna w Parafii grupa modlitewna, ponieważ modlitwa różańcowa jest znana i ceniona od wieków. Matka Boża ukazując się wielokrotnie ludziom zachęcała wszystkich do modlitwy różańcowej. Prosiła, aby powtarzając z pobożnością najpiękniejsze słowa modlitwy: „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” rozważać tajemnice naszego zbawienia, naśladować wzór życia Jezusa i Maryi, a przede wszystkim otwierać się na miłosierną miłość Boga ogarniającą całą ludzkość.

 „Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

 Róże Żywego Różańca w parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie

I Róża pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, zelatorka: Alicja Żukowska

II Róża pod wezwaniem św. Teresy z Avila, zelatorka: Sabina Sobolewska

III Róża pod wezwaniem św. Anny, zelatorka: Walentyna Zajkowska

IV Róża pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zelatorka: Barbara Wołodkiewicz

V Róża rodziców modlących się za dzieci pod wezwaniem bł. ks. Michała Sopoćko, zelatorka: Dorota Zdeb

VI Róża rodziców modlących się za dzieci pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zelatorka: Teresa Lech

VII Róża rodziców modlących się za dzieci pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zelatorka: Anna Kaliszewska

VIII Róża rodziców modlących się za dzieci pod wezwaniem św. Faustyny Kowalskiej, zelatorka: Zofia Bielecka

IX Róża rodziców modlących się za dzieci pod wezwaniem św. Joanny Beretty Molla, zelatorka: Agnieszka Cecerko

X Róża męska pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, zelator: Tadeusz Nowik

XI Róża różańcowa dziecięca pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, zelatorka: Agnieszka Cecerko

XII Róża rodziców modlących się za dzieci pod wezwaniem św. Anny, zelatorka: Renata Radziszewska