Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej

WSPÓLNOTA ŻYWEJ DROGI KRZYŻOWEJ (WŻDKrz)

Pierwsza Żywa Droga Krzyżowa powstała dziesięć lat temu, w pierwszy piątek 2 kwietnia 2004 r. przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie. Jej założycielem był o. Rajmund Matejko OFM. Wyrosła ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. We Wspólnocie Żywej Drogi Krzyżowej (na wzór Żywego Różańca) powstają 14-osobowe grupy dróg krzyżowych, które maja swoje nazwy, osobę odpowiedzialną (animatora), a członkowie rozważają codziennie wyznaczoną jedną stację Drogi Krzyżowej.
Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej skierowana jest do wszystkich wiernych, którzy są gotowi podjąć codzienne zobowiązania modlitewne wynikające z przynależności do wspólnoty.

Cele Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej (WŻDKrz):

  • Powiększanie chwały Bożej.

  • Umiłowanie Pana Jezusa cierpiącego.

  • Łączenie własnego krzyża z Męką Zbawiciela.

  • Nieustanna łączność z Maryją, Matką Bolesną, która pozostawała u stóp Krzyża.

  • Pogłębianie pobożności pasyjnej przez codzienne rozważanie stacji Drogi Krzyżowej.

  • Duchowa łączność z członkami WŻDKrz przez modlitwę.

Spotkania Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej:

Od 14 września, w każdy 2 piątek miesiąca o godzinie 18.00, w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie: Eucharystia, nabożeństwo Drogi Krzyżowej i ewentualnie spotkanie organizacyjne.

Osoby odpowiedzialne:
Animatorka: Anna Kaliszewskatel. kom. 794 907 375
Opiekun: ks. Jan Pochodowicz – proboszcz.

Warunkiem przyjęcia do Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej jest:

  • KONTAKT Z OPIEKUNEM WSPÓLNOTY

  • GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ MODLITEWNYCH

  • WYPEŁNIENIE DEKLARACJI

Codzienna intencja modlitwy Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej:

Przez naszą modlitwę pragniemy podziękować Panu Jezusowi za łaskę zbawienia, przepraszać za grzechy i prosić we wszystkich intencjach, które codziennie będą składane w Niepokalanym Sercu Maryi.