Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (Katechizm Kościoła Katolickiego).

Ogłoszenie

W niedzielę, 5 czerwca 2022, o 18:00 rozpoczynamy spotkania formacyjne młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej poinformował, iż szeroko podjęte konsultacje z Radą Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, z księżmi, katechistami i katechetami wykazują, że obecny wiek kandydatów jest zbyt wczesny do przyjęcia tego sakramentu. Z tego względu opracowane będą nowe wytyczne w sprawie sakramentu bierzmowania w archidiecezji białostockiej. Nowy projekt zakłada:
1. Rozpoczęcie formacji w klasie 8 szkoły podstawowej (po Wielkanocy) i jej kontynuację w pierwszej klasie szkoły średniej.
2. Udzielenie sakramentu bierzmowania przewidziane jest w klasie pierwszej szkoły średniej (po Wielkanocy).
3. Od Wielkanocy 2022 rozpocznie swoją formację młodzież z klas 8.

Materiały dodatkowe
List ks. abp Tadeusza Wojdy do kandydatów
 Komunikat Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej