Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie w godz. 800 – 900  oraz 1630– 1730. Podczas kolędy kancelaria czynna w godzinach 800 – 900 oraz 1400 – 1430.

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, rok urodzenia i adresy zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie z Katechizmu.

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka;
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.

Małżeństwo

 • należy przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, ustalenia dnia i godziny ślubu;
 • aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
 • dowody osobiste;
 • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej;
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
 • data i miejsce Pierwszej Komunii Św.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu;
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.