Czytaj Pismo Święte

CZYTAJ PISMO ŚWIĘTE KIEDY:

 1. Jesteś prześladowany:

Psalm 10; Psalm 12; Psalm 120; Psalm 140; Księga Jeremiasza 20, 7-13; Ewangelia wg św. Mateusza 10, 17-25.

 1. Jesteś kuszony:

Psalm 73; Psalm 141; Księga Powtórzonego Prawa 8, 1-6, Ewangelia wg św. Mateusza 4, 1-11; List Św. Jakuba Apostoła 1, 12-15.

 1. Jesteś skruszony i mocno żałujesz:

Psalm 51; Księga Hioba 42, 1-6; Ewangelia wg św. Łukasza 15, 1-32; Pierwszy List Św. Jana Apostoła 3, 3-24.

 1. Nie wiesz czym się w życiu kierować:

Psalm 1; Księga Powtórzonego Prawa 30, 15-20; Księga Micheasza 6, 1-8; Ewangelia wg św. Jana 3, 1-21; List do Rzymian 7, 14-25.

 1. Uważasz, że Twoje życie jest bez sensu i bez celu:

Psalm 90; Księga Koheleta 4, 1-12; Ewangelia wg św. Łukasza 24, 12-35.

 1. Jesteś oburzony, rozgoryczony niesprawiedliwością:

Psalm 58; Psalm 94; Psalm 101; Księga Izajasza 33, 1-6; Księga Habakuka 2, 5-20; Ewangelia wg św. Jana 10, 1-21.

 1. Masz trudności z przebaczeniem:

Psalm 130; Księga Jonasza 1, 3; Ewangelia wg św. Mateusza 18, 23-35; Pierwszy List do Koryntian 13, 1-13.

 1. Wydaje Ci się, że Pan Bóg jest odległy i daleki:

Psalm 139; Ewangelia wg św. Mateusza 6, 25-34; List do Filipian 4, 4-9.

 1. Chcesz umocnić swoją nadzieję:

Psalm 3; Psalm 27; Psalm 42; Psalm 56; Psalm 61; Psalm 63; Księga Powtórzonego Prawa 32, 1-4; Ewangelia wg św. Mateusza 11, 28-30.

 1. Uważasz, że nie warto się modlić:

Psalm 4; Psalm 6; Ewangelia wg św. Łukasza 1, 1-13; Ewangelia wg św. Jana 17.

 1. Jesteś chory:

Psalm 38; Psalm 88; psalm 102; List św. Jakuba Apostoła 5, 11-15.

 1. Pragniesz wyjść jako zwycięzca z trudności:

Psalm 18; Psalm 118; Księga Wyjścia 15, 1-21; Księga Judyty 16, 1-17; Księga Izajasza 42, 10-17.

 1. Chcesz dziękować:

Psalm 40; Psalm 113; Psalm 138; Księga Powtórzonego Prawa 3, 57-88; Ewangelia wg św. Łukasza 1, 46-55; Apokalipsa św. Jana 15, 3-4.

 1. Pragniesz się modlić w Kościele:

Psalm 15; Księga Izajasza 1, 10-20; Ewangelia wg św. Łukasza 18, 9-14; List św. Jakuba Apostoła 2, 14-26.